Verschillende kleuren management drives

De kleuren management drives omschrijven de verschillende drijfveren die personen in een team kunnen hebben. Het is belangrijk om dit te weten zodat je een beter idee krijgt van wat de verschillende teamleden naar de tafel kunnen brengen. De management drives is een methode waarmee personen voorspeld kunnen worden hoe ze zullen reageren op veranderingen. Het gaat erom hoe de personen de kennis, vaardigheden en competenties worden ingezet bij het uitvoeren van taken. In totaal zijn er 6 drijfveren bij de kleuren management drives. Het voorspellen van menselijk gedrag is erg belangrijk om te kunnen voorspellen hoe een team in de toekomst zal reageren op veranderingen. 

De verschillende kleuren management drives

De 6 drijfveren worden gekenmerkt met 6 kleuren management drives. De kleur geeft de visionair drijfveer aan. De visionair heeft als eigenschappen dat hij of zij veel kennis, inzicht en vrijheid heeft om bepaalde taken uit te voeren. Deze persoon heeft een duidelijke visie voor de toekomst en handelt naar aanleiding van deze visie. Als gevolg zal deze persoon vaak onderzoekend, analyserend bekritiserend en toekomstgericht gedrag vertonen. 

Kleur blauw

De kleur blauw geeft de bestuurder weer. De bestuurder is duidelijk in zijn of haar ideeën, heeft een robuuste structuur en streeft naar rechtvaardigheid. De bestuurder wordt getypeerd door zijn of haar gedisciplineerde karakter. Het gedrag van de bestuurder is vaak geordend, loyaal en verantwoordelijk. 

Kleur groen

De kleur groen is een van de kleuren in de management drives die behoort tot de people manager. Deze persoon is erg sociaal en hecht waarde aan gezelligheid, harmonie en gelijkwaardigheid. Deze persoon vindt het vooral belangrijk dat alles samen gedaan moet worden. Goede samenwerking is erg belangrijk om taken te voltooien. Het gedrag van de people manager wordt omschreven als iemand die vriendelijk, behulpzaam, communicatief en open is voor andere perspectieven. 

Kleur rood

De kleur rood is een van de kleuren van de management drives die behoort tot de autoriteit. De autoriteit is een persoon die zich focust op respect, tempo en daadkracht. Deze persoon vindt het belangrijk om duidelijke grenzen te maken waarbinnen anderen hun taken kunnen verrichten. Een persoon moet volgens de autoriteit op een manier handelen die geschikt is voor het domein waarin hij of zij zich bevindt. Het gedrag van de autoriteit kan omschreven worden als confronterend en ongeduldig. 

Kleur oranje

De kleur oranje is een van de kleuren in de management drives die kan toegewezen worden aan de ondernemer. De ondernemer is een persoon die gericht is op resultaten en streeft naar vooruitgang. Er wordt veel waarde gehecht aan status en zijn positie binnen een bepaalde groep. Het stellen van doelen is erg belangrijk en het is nodig om ambitieus te zijn. Het gedrag van deze persoon kan omschreven worden als resultaatgerichtheid en efficiëntie. 

Kleur paars


Ten slotte is er onder de kleuren management drives de paarse kleur die de Nestor omschrijft. De nestor is de persoon die de groep bij elkaar houdt. De nestor zorgt ervoor dat de groep een eenheid blijft door middel van geborgenheid en stabiliteit. Deze persoon heeft een beschermende en dienende karakter. Deze persoon heeft vaak een vaderlijke of moederlijke rol binnen een team.