PID regelaars worden vaak in de procesindustrie toegepast. Het zijn regelaars die vaak voorkomen. De letters komen overeen met;
P. Deze letter staat voor proportioneel. Dat wil zeggen dat ervan uit wordt gegaan van het verschil die er is tussen de waarde die gewenst is en de gemeten waarde.
I. Deze letter is de Integrerende term die ervoor zorgt dat er een constante sommatie is van de fout.
D. De is differentiërende term. Deze wordt minder gebruikt dan de vorige twee.

De werking van een PID regelaars.

We kunnen de werking het gemakkelijkste verklaren wanneer we uitgaan van een huiskamer.

Een kamer zal door middel van warmtetoevoer op de gewenste temperatuur worden gebracht. Tijdens het opwarmen van de kamer zal er natuurlijk ook warmte verloren gaan via deuren en ramen en dergelijke. Nu zal het verlies van de warmte niet altijd hetzelfde zijn. Wanneer het buiten erg koud is zal het warmteverlies groter zijn. Zou dit verlies altijd hetzelfde zijn dan zou er niets geregeld moeten worden. Een proportionele temperatuurregelaar zal de warmte toevoeren die er verloren gaat of te wel gevraagd wordt. Indien de temperatuur te laag is zal er dus warmte toegevoerd worden. De factor P kijkt hoeveel warmte er toegevoerd moet worden. Daardoor zal men de gewenste temperatuur zo dicht mogelijk kunnen benaderen. Toch zal er constant warmte toegevoerd moeten worden. Je kan daarvoor de temperatuurafwijking integreren. Daarvoor dient de I factor. Het is een ideale gedachte dat het warmteverlies gelijk is aan de warmtetoevoer. Bij het opendoen van een deur zal er een plotselinge temperatuurdaling zijn. Deze zal dan worden opgevangen door de D factor. Hierdoor wordt er dus weer snel warmte toegevoerd. De warmtetoevoer is dan gelijk aan de temperatuurdaling.